อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น DOT

อัตรา: 0.13422818791946
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Polkadot (DOT)
1 USD = 0.13422818791946 DOT

Get Free Account to Buy / Sell Polkadot(DOT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง