ระบบแปลงสกุลเงินโลก & สกุลเงินดิิจิทัล

อัตรา: 1.0670055398868
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Euro (EUR)
1 USD = 1.0670055398868 EUR

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง

แปลงล่าสุด