ระบบแปลงสกุลเงินโลก & สกุลเงินดิิจิทัล

อัตรา: 1.0895932168766
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Euro (EUR)
1 USD = 1.0895932168766 EUR

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง

แปลงล่าสุด