ระบบแปลงสกุลเงินโลก & สกุลเงินดิิจิทัล

อัตรา: 0.9719138460403
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Euro (EUR)
1 USD = 0.9719138460403 EUR

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง

แปลงล่าสุด