ระบบแปลงสกุลเงินโลก & สกุลเงินดิิจิทัล

อัตรา: 1.1729209252
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Euro (EUR)
1 USD = 1.1729209252 EUR
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง

แปลงล่าสุด