ระบบแปลงสกุลเงินโลก & สกุลเงินดิิจิทัล

เป็น
อัตรา: 1.1432776408
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Euro (EUR)
0 USD = 0.00 EUR
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง

แปลงล่าสุด