อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น CAD

อัตรา: 1.3762719149
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 USD = 1.3762719149 CAD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง