อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น CNY

อัตรา: 7.1110642906
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 USD = 7.1110642906 CNY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง