อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น SGD

อัตรา: 1.3435853229
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Singapore Dollar (SGD)
1 USD = 1.3435853229 SGD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง