อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น BTC

อัตรา: 0.0000196269428465
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Bitcoin (BTC)
1 USD = 0.0000196269428465 BTC

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin(BTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง