อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น GBP

อัตรา: 0.7881384073
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น British Pound (GBP)
1 USD = 0.7881384073 GBP

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง