อัตราแลกเปลี่ยน DOT เป็น USD

อัตรา: 4.02
แปลงจาก Polkadot (DOT) เป็น US Dollar (USD)
1 DOT = 4.02 USD

Get Free Account to Buy / Sell Polkadot(DOT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง