อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น JPY

อัตรา: 159.6500103308
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 USD = 159.6500103308 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง