อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น JPY

อัตรา: 147.5788709057
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 USD = 147.5788709057 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง