อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น EUR

อัตรา: 0.9336819973
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Euro (EUR)
1 USD = 0.9336819973 EUR

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง