อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น EUR

อัตรา: 0.943847976
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Euro (EUR)
1 USD = 0.943847976 EUR

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง