อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น TON

อัตรา: 0.14005602240896
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Toncoin (TON)
1 USD = 0.14005602240896 TON

Get Free Account to Buy / Sell Toncoin(TON)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง