อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น CHF

อัตรา: 0.8957874193
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 USD = 0.8957874193 CHF

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง