อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น BNB

อัตรา: 0.001658814942605
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น BNB (BNB)
1 USD = 0.001658814942605 BNB

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง