อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น ADA

อัตรา: 2.1435997470552
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Cardano (ADA)
1 USD = 2.1435997470552 ADA

Get Free Account to Buy / Sell Cardano(ADA)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง