อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น INR

อัตรา: 83.5739013209
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Indian Rupee (INR)
1 USD = 83.5739013209 INR

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง