แปลงสกุลเงิน US Dollar (USD)

อัตรา: 0.9181124001
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Euro (EUR)
1 USD = 0.9181124001 EUR

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง