แปลงสกุลเงิน US Dollar (USD)

เป็น
อัตรา: 0.8992230721
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Euro (EUR)
0 USD = 0.00 EUR
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง