อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น AUD

อัตรา: 1.5007617795
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Australian Dollar (AUD)
1 USD = 1.5007617795 AUD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง