อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น AUD

อัตรา: 1.5576480898
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Australian Dollar (AUD)
1 USD = 1.5576480898 AUD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง