อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น DOGE

อัตรา: 12.288635469917
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Dogecoin (DOGE)
1 USD = 12.288635469917 DOGE

Get Free Account to Buy / Sell Dogecoin(DOGE)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง