อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น HKD

อัตรา: 7.8031639265
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 USD = 7.8031639265 HKD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง