อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น HIFI

อัตรา: 1.3845889709181
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Hifi Finance (HIFI)
1 USD = 1.3845889709181 HIFI

Get Free Account to Buy / Sell Hifi Finance(HIFI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง