อัตราแลกเปลี่ยน HIFI เป็น USD

อัตรา: 0.770953
แปลงจาก Hifi Finance (HIFI) เป็น US Dollar (USD)
1 HIFI = 0.770953 USD

Get Free Account to Buy / Sell Hifi Finance(HIFI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง