อัตราแลกเปลี่ยน EUR เป็น USD

อัตรา: 1.0834716335666
แปลงจาก Euro (EUR) เป็น US Dollar (USD)
1 EUR = 1.0834716335666 USD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง