อัตราแลกเปลี่ยน EUR เป็น USD

เป็น
อัตรา: 1.1126768487
แปลงจาก Euro (EUR) เป็น US Dollar (USD)
0 EUR = 0.00 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง