อัตราแลกเปลี่ยน EUR เป็น USD

อัตรา: 1.0882349555614
แปลงจาก Euro (EUR) เป็น US Dollar (USD)
1 EUR = 1.0882349555614 USD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง