อัตราแลกเปลี่ยน ADA เป็น USD

อัตรา: 0.244587
แปลงจาก Cardano (ADA) เป็น US Dollar (USD)
1 ADA = 0.244587 USD

Get Free Account to Buy / Sell Cardano(ADA)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง