อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น BRL

อัตรา: 5.5722442284
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Brazilian Real (BRL)
1 USD = 5.5722442284 BRL

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง