อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น BRL

อัตรา: 4.9655233278
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Brazilian Real (BRL)
1 USD = 4.9655233278 BRL

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง