อัตราแลกเปลี่ยน BRL เป็น USD

อัตรา: 0.19870034088979
แปลงจาก Brazilian Real (BRL) เป็น US Dollar (USD)
1 BRL = 0.19870034088979 USD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง