อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น BND

อัตรา: 1.3451309538
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Bruneian Dollar (BND)
1 USD = 1.3451309538 BND

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง