อัตราแลกเปลี่ยน BND เป็น USD

อัตรา: 0.74316319545832
แปลงจาก Bruneian Dollar (BND) เป็น US Dollar (USD)
1 BND = 0.74316319545832 USD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง