อัตราแลกเปลี่ยน BNB เป็น USD

อัตรา: 397.34
แปลงจาก BNB (BNB) เป็น US Dollar (USD)
1 BNB = 397.34 USD

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง