อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น BGN

อัตรา: 1.8461369759
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Bulgarian Lev (BGN)
1 USD = 1.8461369759 BGN

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง