อัตราแลกเปลี่ยน BGN เป็น USD

อัตรา: 0.5569105177934
แปลงจาก Bulgarian Lev (BGN) เป็น US Dollar (USD)
1 BGN = 0.5569105177934 USD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง