อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น BDT

อัตรา: 110.2037234864
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Bangladeshi Taka (BDT)
1 USD = 110.2037234864 BDT

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง