อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น BDT

อัตรา: 117.4763592491
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Bangladeshi Taka (BDT)
1 USD = 117.4763592491 BDT

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง