อัตราแลกเปลี่ยน BDT เป็น USD

อัตรา: 0.0090804807473922
แปลงจาก Bangladeshi Taka (BDT) เป็น US Dollar (USD)
1 BDT = 0.0090804807473922 USD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง