อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น BAM

อัตรา: 1.7949094392
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Bosnian Convertible Mark (BAM)
1 USD = 1.7949094392 BAM

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง