อัตราแลกเปลี่ยน BAM เป็น USD

อัตรา: 0.5572073753984
แปลงจาก Bosnian Convertible Mark (BAM) เป็น US Dollar (USD)
1 BAM = 0.5572073753984 USD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง