อัตราแลกเปลี่ยน BAM เป็น USD

อัตรา: 0.54139920280753
แปลงจาก Bosnian Convertible Mark (BAM) เป็น US Dollar (USD)
1 BAM = 0.54139920280753 USD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง