อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น AZN

อัตรา: 1.6999418792
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Azerbaijan Manat (AZN)
1 USD = 1.6999418792 AZN

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง