อัตราแลกเปลี่ยน AZN เป็น USD

อัตรา: 0.58825337259712
แปลงจาก Azerbaijan Manat (AZN) เป็น US Dollar (USD)
1 AZN = 0.58825337259712 USD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง