อัตราแลกเปลี่ยน AUD เป็น USD

อัตรา: 0.64207506287277
แปลงจาก Australian Dollar (AUD) เป็น US Dollar (USD)
1 AUD = 0.64207506287277 USD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง