อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น ANG

อัตรา: 1.7907281515
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Dutch Guilder (ANG)
1 USD = 1.7907281515 ANG

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง