อัตราแลกเปลี่ยน ANG เป็น USD

อัตรา: 0.55950214615022
แปลงจาก Dutch Guilder (ANG) เป็น US Dollar (USD)
1 ANG = 0.55950214615022 USD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง