อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น AMD

อัตรา: 383.65933235
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Armenian Dram (AMD)
1 USD = 383.65933235 AMD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง