อัตราแลกเปลี่ยน AMD เป็น USD

อัตรา: 0.0025871625328849
แปลงจาก Armenian Dram (AMD) เป็น US Dollar (USD)
1 AMD = 0.0025871625328849 USD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง