อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น ALL

อัตรา: 99.9131895969
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Albanian Lek (ALL)
1 USD = 99.9131895969 ALL

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง