อัตราแลกเปลี่ยน ALL เป็น USD

อัตรา: 0.00978033319196
แปลงจาก Albanian Lek (ALL) เป็น US Dollar (USD)
1 ALL = 0.00978033319196 USD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง