อัตราแลกเปลี่ยน BGN เป็น XRP

อัตรา: 1.0493198200264
แปลงจาก Bulgarian Lev (BGN) เป็น XRP (XRP)
1 BGN = 1.0493198200264 XRP

Get Free Account to Buy / Sell XRP(XRP)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง