อัตราแลกเปลี่ยน BGN เป็น ETH

อัตรา: 0.00032482337067115
แปลงจาก Bulgarian Lev (BGN) เป็น Ethereum (ETH)
1 BGN = 0.00032482337067115 ETH

Get Free Account to Buy / Sell Ethereum(ETH)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง