อัตราแลกเปลี่ยน BGN เป็น CNY

อัตรา: 3.944396943053
แปลงจาก Bulgarian Lev (BGN) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 BGN = 3.944396943053 CNY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง