อัตราแลกเปลี่ยน BGN เป็น CNY

อัตรา: 3.9482482004276
แปลงจาก Bulgarian Lev (BGN) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 BGN = 3.9482482004276 CNY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง