อัตราแลกเปลี่ยน BGN เป็น GBP

อัตรา: 0.42992301483110
แปลงจาก Bulgarian Lev (BGN) เป็น British Pound (GBP)
1 BGN = 0.42992301483110 GBP

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง