อัตราแลกเปลี่ยน BGN เป็น USDT

อัตรา: 0.55740405263265
แปลงจาก Bulgarian Lev (BGN) เป็น Tether USDt (USDT)
1 BGN = 0.55740405263265 USDT

Get Free Account to Buy / Sell Tether USDt(USDT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง