อัตราแลกเปลี่ยน BGN เป็น INR

อัตรา: 46.448167721371
แปลงจาก Bulgarian Lev (BGN) เป็น Indian Rupee (INR)
1 BGN = 46.448167721371 INR

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง