อัตราแลกเปลี่ยน BGN เป็น TON

อัตรา: 0.08725871838906
แปลงจาก Bulgarian Lev (BGN) เป็น Toncoin (TON)
1 BGN = 0.08725871838906 TON

Get Free Account to Buy / Sell Toncoin(TON)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง